Sisters of Mercy New Zealand RSM
Nga Whaea Atawhai o Aotearoa
Religious

Leadership Team Office
15 Guildford Tce
PO Box 12731, Thorndon
Wellington 6144

Ph: 04-831 0300 Fax: 04-831 0302


Atawhai Assisi Home & Hospital
158 Matangi Rd
RD4, Hamilton 3284
Ph: 07-856 3036

Mass in Chapel 
Wed/Sat/Sun at 10:30am

Te Awamutu
749/2 Cambridge Rd
Te Awamutu 3800
Ph: 07-871 3030